Անշարժ գույքի շուկայի արևմտյան չափորոշիչները և դրանց ներդրման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում

17.10.2015
Անշարժ գույքի շուկայի արևմտյան չափորոշիչները և դրանց ներդրման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում

2015 թվականի հոկտեմբերի 14-ին <<Ֆակտում>> խորհրդատվական իրավաբանական ընկերության և «ՀոմԼայֆ Վիժըն Ռիելթի Ինք.» կանադական կազմակերպության կողմից համատեղ կազմակերպվեց <<Անշարժ գույքի շուկայի արևմտյան չափորոշիչները և դրանց ներդրման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում>> թեմայով սեմինար-քննարկում: Սեմինարին մասնակցեցին հայաստանյան անշարժ գույքի 12 առաջատար կազմակերպություններ:
Սեմինարը վարում էին <<Ֆակտում>> խորհրդատվական իրավաբանական ընկերության հիմնադիր-տնօրեն Հակոբ Ղարախանյանը և «ՀոմԼայֆ Վիժըն Ռիելթի Ինք.» ընկերության հիմնադիր-տնօրեն Կեն Կակուլիսը:
Քննարկվեցին հայաստանյան անշարժ գույքի շուկայի առկա խնդիրները, արևմտյան չափորոշիչների ներդրման և Հայաստան խոշոր ներդրումների ներգրավման հեռանկարները: