Վ. Տերյան փողոց


 

Ազգային հիփոթեկային ընկերության ծրագրի շրջանակներում
 

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

 

Վարկի գումար

1 500 000 - 25 000 000 ՀՀ դրամ

Վարկի ժամկետ

գույքի ձեռք բերման համար 

նվազագույնը 10 տարի

առավելագույնը 12 տարի 

վերանորոգման համար 

նվազագույնը 5 տարի

առավելագույնը 10 տարի

Լրացուցիչ վճարներ

1.Հաշվի բացման վճար

Բանկում հաշիվ չունեցող վարկառուի համար` 3000 դրամ

Անշարժ գույքը վաճառողի համար` անվճար

 

2. Հաշվից կանխիկացման միջնորդավճար

 

ձեռքբերման դեպքում` 0%

վերանորոգման դեպքում` համաձայն Բանկային հաշվի սպասարկման սակագների

 

3.Հաշվի սպասարկման լրացուցիչ միանվագ վճար (գանձվում է վարկի տրամադրման պահին)

 

0.5% վարկի գումարից, բայց ոչ պակաս քան 60 000 ՀՀ դրամ

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք  

գույքի ձեռք բերման համար` 13 – 16 % 

վերանորոգման համար` 15 – 18 % 

Կառուցապատման համար` 14 - 18 % (մինչև ԱՀԸ ՓԲԸ-ի կողմից ֆինանսավորումը` 18 -20 %)

Կանխավճար

առնվազն 30 %,

կամ առնվազն 10%, եթե բացի ձեռք բերվող անշարժ գույքի գրավադրվում է նաև այլ անշարժ գույք:

Ապահովվածություն

  ձեռք բերվող անշարժ գույք կամ այլ բնակելի անշարժ գույք

  վերանորոգվող/կառուցվող անշարժ գույք

 

Հաջորդող գրավի թույլտվության տրամադրման կոմիսիոն վճար - վարկի մնացորդի 2%

 

 

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերության առավելագույն ցուցանիշ

Ձեռք բերման դեպքում` 70 % 

Վերանորոգման/կառուցման դեպքում` 50 %

Երաշխավորություն

ընտանիքի անդամների, այլ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն

 

Ապահովագրություն

Ձեռք բերվող կամ վերանորոգվող անշարժ գույքի ապահովագրում գույքի շուկայական արժեքի չափով: 

 Վարկառուի ու համավարկառուների (առկայության դեպքում) դժբախտ պատահարներից կյանքի ապահովագրում վարկի գումարի չափով:

 Պրեմիում Դաս  

Սայաթ-Նովայի պողոտան իրավամբ համարվում է մայրաքաղաք Երևանի լավագույն հատվածներից մեկը: Երկարաձիգ ու լայն այս պողոտան գրավում է իր տուֆակերտ շենքերի, հնի ու նորի գեղեցիկ համադրությամբ:

  Եվ հենց ասյտեղ՝ Սայաթ-Նովայի պողոտայի ու Աբովյան փողոցի խաչմերուկում, վեր է խոյանում Էլիտ Գրուպի նոր նախագիծը։ Յուրօրինակ ճարտարապետական լուծումներով աչքի ընկնող այս երկնաքերերից մեկը, որը գտնվում է Անի Պլազա հյուրանոցի հարևանությամբ, և՛ համահունչ է երևանցիների համար շատ սիրելի այդ կառույցին, և՛ աչքի է ընկնում իր ժամանակակից շեշտադրումներով :

21 հարկ

• 102 բնակարան

• Բնակարանների մակերեսը 95-297 մ2

• 3 հարկանի ստորգետնյա ավտոկանգառ 114 մեքենայի համար

• Կենտրոնացված ջեռուցում

• Կենտրոնացված հովացում

• Անվտանգության համակարգ

• Սպասարկում

• Սեյսմակայուն

Adress: 1b Charents str.

Tel.: (060) 58-19-58

E-mail` [email protected]

http://www.real-estate.am/

 

Yandex.Metrica